The Journey Across the Night

A young man goes to Hong Kong to study psychiatry for a pressing reason. His family has a genetic disease that caused his mother and brother to be diagnosed with schizophrenia at age 24 and he is desperate to escape the same fate.

Casts:

Zeng Shun Xi as Li Jia
Xiao Tian Ren as Li Jia (young)
Cherry Ngan as Zhang Chacha
Zhou Cheng Ao as Shi Cheng
Feng Jian Yu as Teacher Xi Li
Li Yang as Xiao Xi (young)
Lawrence Ng as Chen Mingxuan
Hei Zi as Uncle Xue
Loretta Lee as Zhang Yun
Liu Chen Ling as Zhang Yun (young)
Ju Xing Mao as Big Senior
Shao Yun as Anna / An Jie
Huang Yao as Qiang Wei
Wang Xin Qiao as Little Junior
Gao Xu Yang as Lin He
Sammuel Leung as He Youcheng
Gao Rui Fei Er as Feng Shanshan
Yuan Shuai as Luo Zhiwen
Wang Ya Ting as Zhang Xiaolan
Ma Chi as Wu Xiong
Fan Zhe Chen as Xiao Yaoguang
Xiao Feng Zhen as Zhang Junqi
Lu Sen Hang as Hu Lian
Chen Jing Ting as Niu Tiancheng
Ma Yue Ye as Liao Hanyu
Bo Chao as Johnson