Live Game

Zhong Ge is the agent of Shenyin County Branch of Xinlian Group. He is receiving a new boss, Zetian. After the welcoming Yunchuan Hot Spring Welcome Party, Zhong Ge’s sister Han Zhener.

Casts:

He Landou
Li Xinze
Xu Hao
Mei Han
Wang Xiaodan
Yi Siji