You Complete Me

At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng’s sudden divestment, Gao Shan’s father business fails to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father’s innocence, but along the way he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng’s daughter Qin Wo. After knowing Gao Shan’s intent, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor, and earned his first pot of gold in life. Under his mentor’s guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Qin Wo again, who has now become a headhunter.

Casts:

Hu Yi Tian as Gao Shan
Qiao Xin as Qin Wo
Zheng Hao as Su Yuan
Zhong Qi as Wu Dong Na
Hu Hao Bo as Bei Xiao Rong
Yin Zhi Xuan as Deng Li
Wang Da Yu as Qin Sheng Sheng
Liu Xiao Ye as Zheng Wan Ying
Wang Yi Fan as Sun Li
Ren Bin as Wan Jia He
Wang Yi Zhou as Tang Yao Feng
Wang Rui Zi as Wei Wei An
Xiang Hao as Du Fei
Chang Kai Ning as Gao Feng
Chen Jia Min as Ai Mi
Yang Fan as Chen Hong Yu
Hu Ling Meng as Sun Miao
Zhang Yao Yu as Wu Nan
Zhu Guo Yu (朱国昱) as Wang Peng
Ai Ping as Gao Shan’s mother
Zhong Xuan Kai as Feng Xin
Wang Xing Yue as Gu Xiao Bing
Ba Li Na as Ada
Su Guan Yong as Huang Feng
Li Wen as Su Mei He
Liu Ji Xun as Kang Ming
Lu Yao as Su Pei Cheng
Kang Jing Liang (康敬粮) as Han Si Yang
Li Yan Feng as Tang Xiao Yun
Liu Meng Meng as Tracey Liu
Feng Wei Qiang (冯伟强) as CEO Zhao
Wang Ying (王颖) as Mother Su
Jin Qi Cheng as Xiao Bao
Wang Nan (王南) as Nanny
Yu Mei Yan (于媚研) as Mrs. Wan
Yang Shuo (杨硕) as Wang Ming
Zhan Xiao Er (展笑儿) as Qing Qing
Dai Shi Yu (代诗语) as Duo Duo
Li Xiang as Uncle Zhang
Zhang Yu Xuan (张宇轩) as Driver
Huang Fei (黄菲) as Lu Man
Wang Chu Ran (汪楚然) as Lu Dong