Swordsman

Swordsman is a 2013 Chinese television series adapted from Louis Cha’s novel The Smiling, Proud Wanderer. The series is written and produced by Yu Zheng, and stars Wallace Huo, Joe Chen, Yuan Shanshan, Chen Xiao and Yang Rong. Shooting started on 24 March 2015 in Xiandu, Jinyun County, Lishui, Zhejiang.[1] It was first aired in China on Hunan Television from 6 February to 4 March 2013. The plot deviates significantly from the novel, with Dongfang Bubai depicted as a woman (instead of a castrated man) and having a romantic affair with Linghu Chong.

Casts:

Wallace Huo as Linghu Chong / Yang Lianting
Joe Chen as Dongfang Bubai
Yuan Shanshan as Ren Yingying / Xuexin
Jiang Yiyi as young Ren Yingying
Chen Xiao as Lin Pingzhi / Duyuan (Lin Yuantu)
Yang Rong as Yue Lingshan
Howie Huang as Yue Buqun
Wu Junyu as young Yue Buqun
Yang Mingna as Ning Zhongze
Heizi as Ren Woxing
Deng Sha as Yilin
Bryan Leung as Feng Qingyang
Zhang Zhuowen as Lu Dayou
Cheng Cheng as Lao Denuo
Bao Wenjing as Yiyu
Han Dong as Tian Boguang