My Best Summer

This series follows Geng Geng, a slightly awkward but adorable first-year high schooler who feels like she’s not smart enough to be at the prestigious Zhen Hua High School. The first day, she happens to meet her future deskmate, the brilliant Yu Huai, and although they bicker at first, they soon form a strong friendship. They all become good friends with their classmates and have a strong bond with their teacher, Zhang Ping.

Casts:

Arthur Chen as Yu Huai
Haha He as Geng Geng (as Landou He)
Kara Wai as Mother of Yu Huai
Huimin Tao as Mother of Geng Geng
Sulong Wang as The Freak (as Silence)
Li Dong as Sheng Huainan
Chuchu Zhou as Jian Niannian
Wenqiang Fang as Zhang Ping
Lingyu Wang as Jian Dan (as Chuyi Wang)
Wenfeng Gao as Zhang Feng
Shuai Chen as Xu Yanliang
Ziyan Jiang as Wen Xiaoxiao
Xia Jing as Literature Teacher
Fan Shao as Father of Geng Geng
Jeff Qin as Radio DJ