Lost in Russia

As Ivan plans to go to America for work purposes, his plans are foiled when he decides to follow his mother on a train to Moscow.

Casts:

Xu Zheng as Xu Ivan
Huang Meiying as Lu Xiaohua, Xu’s mother.
Yuan Quan as Zhang Lu, Xu’s soon to be ex-wife.
Jia Bing as conductor.
Guo Jingfei as Guo Tie, Xu’s assistant.
Huang Jingyu as Da Long, Xu’s driver (cameo).
Godfrey Gao as Michael.
Shen Teng as a passenger.
Song Xiaobao
Huang Bo as a billionaire (cameo).
Magnytskao Olga as Natasha.