God of Lost Fantasy

Qin Wentian is born as a sickly child, and for some reason his adopted parents are forced to send him to the Bai family, who promises to give their daughter’s hand in marriage in return. The greedy Bai family eventually sets their sights on the royal Ye family, and unsuccessfully tries to back out of the marriage proposal by assassinating Qin Wentian. Qin Wentian escapes to Jiuhua Sect, and befriends his master’s daughter Mo Qingcheng and crown prince Yi Wuwei, who is currently in hiding.

Casts:

Sheng Yi Lun as Qin Wentian
Lin Chen Rui as Qin Wentian (young)
Wang Zi Wen as Mo Qingcheng
Lu Chen Yue as Mo Qingcheng (young)
Xiang Zuo as Yi Wuwei (voiced by Chang Jin)
Tang Jing Mei as Bai Qiuxue
Huang Hai Bing as Qin Chuan
Chen Meng Qi as Ye Wuque
Chen Meng Yao as Bai Qing
Lin Cheng as Qin Yao
Wu Pei Rou as Ruo Huan (voiced by Zhang Ai)
Yang Tun as Fan Le
Zhang Yao as Mo Shang
Chang Cheng as An Ye Demon King Xi
Tse Kwan Ho as Ren Qianxing
Jing Gang Shan as Mo Tianlin
Guo Quan Ci as Ou Chen
Huang Zheng as Yi Heng
Liu Run Nan as Yi Tianjiao
Qin Jun Zhe as Qin He
Wang Yu You (王于友) as Di Wen
Zhang Chun Zhong as Gong Yanghong
Yuan Ling Yan as Huang
Xiong Yu Ting as Ruo Lan
Pi Xiao Yi as Qin Zhi
Zhang Qian as Qian Shou
Wei Xiao Guang as Qin Shang
Li Ang as Jiang Xia